Email-coaching

Email-coaching is een uitkomst voor cliënten die de voorkeur geven aan schrijven boven praten.

Drie kenmerken van Email-coaching zijn het schrijven zelf, sociale anonimiteit en de a-synchroniciteit.

Schrijven. Uit onderzoek is gebleken dat schrijven heilzaam werkt en bijdraagt aan het verwerkingsproces. Het schrijfproces activeert het emotiesysteem waardoor snel toegang tot gevoelens ontstaat. Door het schrijven vindt er automatisch ordening en structurering van gedachtes plaats.

Sociale anonimiteit betekent dat jij in je eigen beschermde omgeving kunt werken en je niet sociaal wenselijk hoeft te gedragen. Dit draagt ertoe bij dat sociale schaamte en geremdheid afnemen waardoor het mogelijk is om snel tot de kern te komen.

A-synchroniciteit maakt het mogelijk dat zowel jij als ik zelf bepalen wanneer we bezig zijn met het coachingsproces; de coaching is plaats- en tijdonafhankelijk. Een bericht kan opgesteld worden, weggelegd en later weer herlezen en herschreven worden. De afwezigheid van reistijd geeft de mogelijkheid tot frequent contact, wat een hoge mate van betrokkenheid creëert. Door meer contactmogelijkheden kan de coaching worden opgedeeld in kleinere stappen, waardoor meer succeservaringen ontstaan.