Drijfveren

De sterke combinatie van coaching met systemisch werken, drijfveren en ReAttach maakt het mogelijk om daadwerkelijk tot de gewenste verandering te komen.

Drijfveren laten zien wat mensen motiveert, welke waarden en normen men hanteert. Een drijfverenprofiel geeft inzichten in de waardesystemen die voor een persoon belangrijk zijn. De mate waarin de verschillende waardensystemen het denken en handelen beïnvloeden maakt ieder individu tot de unieke persoon die hij of zij is. De gezamenlijke waardesystemen binnen een team bepalen de teamcultuur.

Drijfveren bij persoonlijke coaching en loopbaan coaching

Jouw persoonlijke drijfverenprofiel verklaart je gedrag en persoonlijke voorkeuren.

Persoonlijk drijfverenprofiel van een daadkrachtige ondernemer met een allergie voor bureaucratie en zweverigheid.

Het maakt helder waar je energie van krijgt, maar ook waarom je wel eens vastloopt, waarom jij je soms ergert aan het gedrag van anderen of waarom je met de een prettiger samenwerkt dan met de ander. Het drijfverenprofiel biedt zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten en de werkomgeving waar jij het best tot je recht komt. Tevens wordt zichtbaar hoe jouw drijfveren onder druk veranderen. Het profiel en bijbehorend rapport biedt handvatten om de ontwikkeling naar de door jou gewenste verandering vorm te geven.

Drijfveren bij team coaching

In een team geven de persoonlijke drijfverenprofielen inzicht in de interactie tussen individuele groepsleden en hoe zij constructief kunnen samenwerken. Zicht op elkaars drijfveren vergroot de onderlinge tolerantie, men heeft meer begrip voor elkaar. De gemeenschappelijke taal van de drijfveren draagt bij aan een feedbackcultuur, essentieel voor een professioneel werkend team dat voortdurend gericht is op verbetering.

Uit de persoonlijke profielen wordt een teamprofiel samengesteld.

Teamprofiel van een team dat houdt van samenwerken en van vrijheid om te kunnen innoveren.

Het teamprofiel laat zien waar de kracht van het team zit en wat bij het team weerstand opwekt. Een drijfverenprofiel biedt hulp om de teamsamenstelling af te stemmen op de taken en verantwoordelijkheden van het team en geeft antwoord op de vraag hoe het team het best onderling taken kan verdelen, zodat een ieder doet waar hij of zij energie uit haalt. Het teamprofiel maakt de teamcultuur zichtbaar, dit geeft handvatten om een ontwikkel- of verandertraject vorm te geven.

Profile Dynamics Drijfverenanalyse®

Voor de analyse van de persoonlijke drijfveren wordt gebruik gemaakt van de online vragenlijst van Profile Dynamics®. Het persoonlijk drijfverenprofiel wordt uitvoerig en helder toegelicht in een uitgebreid persoonlijk rapport.
De vragenlijst en het persoonlijk rapport zijn in meerdere talen beschikbaar.