Systemisch werken

De sterke combinatie van coaching met systemisch werken, drijfveren en ReAttach maakt het mogelijk om daadwerkelijk tot de gewenste verandering te komen.

Iedereen maakt deel uit van een groter geheel, een systeem. Bij systemisch werken kijk je naar het hele systeem om tot de kern van de kwestie te komen. Een systeemopstelling maakt een situatie of probleem letterlijk zichtbaar.

Systeemopstelling bij persoonlijke coaching.

Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook het team en de organisatie waarbinnen je werkt. Deze systemen hebben invloed op jou en je gedrag.
Door het systeem waar jij deel van uitmaakt met behulp van pionnen op tafel op te stellen, krijg je inzicht in jouw eigen plek in het systeem en je verhouding met de anderen binnen dat systeem. De interacties binnen het systeem komen aan het licht, je ziet letterlijk voor je wat er aan de hand is en waar de sleutel tot een oplossing ligt.

Systeemopstelling bij team coaching.

Ook een team en de organisatie waarbinnen het team werkt is een systeem. Deze systemen hebben invloed op het team en het gedrag van het team. Door het systeem met behulp van pionnen op tafel op te stellen, ontstaat zicht op de dynamiek en onderlinge verhoudingen binnen het team en/of de organisatie.  Men ziet letterlijk voor zich wat er aan de hand is en welke oplossingsrichtingen er zijn.

Profile Dynamics Zipper Case®.

Bij het werken met een opstelling maken we gebruik van De Profile Dynamics Zipper Case®. Dit biedt tevens de mogelijkheid om drijfveren in de opstelling te integreren. Inzicht in de persoonlijke drijfveren leidt tot een dieper begrip van motieven en draagt bij aan het verklaren van het gedrag en de interacties.