Team ontwikkeling

  • Nog beter samenwerken?
  • Elkaar beter leren kennen en begrijpen?
  • Plezier in plaats van spanning?
  • Onderlinge verschillen optimaal benutten?
  • Effectiever vergaderen?

Teamontwikkeling kan bij elk team van toegevoegde waarde zijn. Een goed lopend team kan zich verder professionaliseren of nog effectiever samenwerken; een team waar het niet soepel loopt kan de diepere oorzaak van de problemen aanpakken.

Er zijn veel werkvormen die ingezet kunnen worden bij de teamcoaching. De aanpak is afhankelijk van het team en het coachdoel.
De basis van teamcoaching wordt in het algemeen gevormd door een analyse van de drijfveren en weerstand van de teamleden.
De drijverenprofielen geven inzicht in de interactie tussen teamleden en hoe zij constructief kunnen samenwerken. Zicht op elkaars drijfveren vergroot de onderlinge tolerantie, men krijgt meer begrip voor elkaar.
De gemeenschappelijke taal van de drijfveren draagt bij aan een feedbackcultuur, essentieel voor een professioneel werkend team dat voortdurend gericht is op verbetering.
De individuele drijfverenprofielen worden samengevoegd tot een teamprofiel, dat tevens de teamcultuur zichtbaar maakt en handvatten geeft om een verander- of ontwikkeltraject vorm te geven.

Indien er veel onderlinge spanningen binnen het team zijn kan het toepassen van ReAttach deze verminderen. Zo ontstaat een vruchtbaar ontwikkelklimaat waarin positieve veranderingen mogelijk worden.