Privacyverklaring

1. Verklaring
De Vos Burchart Coaching (hierna VBC of ik) respecteert de privacy van alle personen waarmee een of meer persoonlijke coachgesprekken gevoerd worden.

VBC maakt gebruik van andere dienstverleners bv in het geval er gebruik gemaakt wordt van analyseprogramma’s. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op basis van verwerkersovereenkomsten en zullen persoonsgegevens niet delen zonder mijn expliciete toestemming. Alle verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

VBC zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, e-mails, geslacht maar ook persoonlijke drijfveren.

3. Welke persoonsgegeven vraagt en verwerkt VBC?
a) Informatie die jij mij verstrekt: zoals persoonsgegevens die je mij geeft wanneer je een overeenkomst met VBC aangaat voor een of meerdere coachgesprekken.
b) Correspondentie: wanneer je contact met mij opneemt kan het zijn dat ik de correspondentie met jou (bijvoorbeeld via e-mail) vastleg.
c) Informatie die afkomstig is uit analyses die in opdracht van jou via VBC uitgevoerd door andere dienstverleners.

4. Wettelijke basis.
VBC verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en altijd op basis van een of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG;
1) Uitvoering van een overeenkomst
2) Onze wettelijke verplichtingen
3) Gerechtvaardigde belangen
4) Jouw expliciete toestemming

5. Hoe beschermt Profile Dynamics mijn persoonsgegevens?
VBC bewaart jouw gegevens in een afgesloten ruimte indien deze opgeschreven zijn of op een met wachtwoord beveiligde PC of laptop.
Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Henny de Vos Burchart, eigenaar van de Vos Burchart Coaching

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
De bewaartermijnen zijn vastgesteld met inachtneming van toepasselijke regelgeving. VBC bewaart persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

7. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
VBC is bevoegd om tussentijds deze Privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de Privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op mijn website.

8. Jouw rechten.
Onder de AVG heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Jouw rechten kun je nalezen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. Wanneer je je op deze rechten wilt beroepen kan dit door een email te sturen aan mail@vosburchartcoaching.nl.

Indien je een klacht hebt over mijn gebruik van jouw persoonsgegevens of wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VBC, aarzel dan niet om contact op te nemen met
Henny de Vos Burchart
Telefoon: 0649881208
Mail: mail@vosburchartcoaching.nl:

Bijgewerkte Privacyverklaring d.d. 13-1-2020